Volná místa

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

 

Pozice: strážný

Místo výkonu práce:  Moravská galerie v Brně
Oddělení bezpečnosti a ostrahy sbírek
Husova 18, 662 26 Brno

Termín vyvěšení oznámení dne: 18. června 2018

Pracovní náplň      

-        Fyzická ostraha majetku a osob v objektech Moravské galerie v Brně

-        Komplexní zajišťování administrativní agendy spojené s výkonem strážní služby

-        Obsluha zabezpečovací techniky, tj. PZTS, EPS a CCTV

-        Zajišťování bezpečnosti na společenských akcích

-        Evidence návštěv a obsluha šatny

 

Kvalifikační předpoklady a požadavky

Odborná způsobilost pro výkon profese strážný, tj.:

-        profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo

-        vysokoškolské vzdělání, nebo

-        vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo

-        střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo

-        střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

-        doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo

-      doklad absolvování kurzu střední nebo vyšší policejní školy MV, případně praporčické nebo důstojnické a praporčické školy Sboru národní bezpečnosti, Střední odborné školy Sboru národní bezpečnosti či Střední odborné školy Federálního policejního sboru anebo Vysoké školy SNB,

 

Nabízíme

-          Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

-          Pracovní poměr na dobu určitou

-          Zázemí významné kulturní instituce

-          5 týdnů dovolené


Termín nástupu

-        červenec/srpen  2018


Předpoklady pro vznik pracovního poměru 

-        Státní občanství ČR

-        Věk minimálně 18 let

-        Způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

 

Náležitost přihlášky

  -        Strukturovaný životopis s fotografií

-        Motivační dopis

-        Souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.


Bližší informace podá
Mgr. Michal Kučera, +420 602 219 552, michal.kucera@moravska-galerie.cz

Přihlášku zasílejte do 30. 6. 2018, a to elektronicky na adresu michal.kucera@moravska-galerie.cz, nebo písemně na adresu: Michal Kučera, Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mapa stránek