Volná místa

Moravská galerie v Brně vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních pozic:

  • STRÁŽNÝ

Místo výkonu práce:  Moravská galerie v Brně
Oddělení bezpečnosti a ostrahy sbírek
Husova 18, 662 26 Brno

Termín vyvěšení oznámení dne: 9. listopadu 2017

Pracovní náplň

- Fyzická ostraha majetku a osob v objektech Moravské galerie v Brně
- Komplexní zajišťování administrativní agendy spojené s výkonem strážní služby
- Obsluha zabezpečovací techniky, tj. PZTS, EPS a CCTV
- Zajišťování bezpečnosti na společenských akcích
- Evidence návštěv a obsluha šatny

Kvalifikační předpoklady a požadavky

Odborná způsobilost pro výkon profese strážný, tj.:
- profesní kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
- vysokoškolské vzdělání, nebo
- vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
- doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo
- doklad absolvování kurzu střední nebo vyšší policejní školy MV, případně praporčické nebo důstojnické a praporčické školy Sboru národní bezpečnosti, Střední odborné školy Sboru národní bezpečnosti či Střední odborné školy Federálního policejního sboru anebo Vysoké školy SNB.

Nabízíme

- Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- Pracovní poměr na dobu určitou
- Zázemí významné kulturní instituce
- 5 týdnů dovolené

Termín nástupu

1. 1. 2018

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

- Státní občanství ČR
- Věk minimálně 18 let
- Způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Náležitost přihlášky

- Strukturovaný životopis s fotografií
- Motivační dopis
- Souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Bližší informace podá

Mgr. Michal Kučera, +420 602 219 552, michal.kucera@moravska-galerie.cz

Přihlášku zasílejte do 24. 11. 2017, a to elektronicky na adresu michal.kucera@moravska-galerie.cz, nebo písemně na adresu: Michal Kučera, Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


  • INVESTIČNÍ TECHNIK 

Místo výkonu práce:  Moravská galerie v Brně
Provozní oddělení
Husova 18, 662 26 Brno

Termín vyvěšení oznámení dne:21. listopadu 2017

Charakteristika pozice

- příprava střednědobé koncepce investičních záměrů a investičních akcí
- zajišťování podkladů a spolupráce na přípravě předprojektové a projektové dokumentace investičních akcí
- komplexní příprava a realizace investičních projektů a akcí, řídí, usměrňuje a kontroluje zainteresované strany (objednatel, zhotovitel, projektová kancelář, stavební dozor apod.)
- komunikace s dodavatelskými firmami, architekty a projektanty
- kontrola úplnosti investiční dokumentace
- příprava a vyhodnocení výběrových řízení
- komplexní příprava pro majetkoprávní vypořádání investičních akcí (věcná břemena, katastr nemovitostí, apod.)
- příprava a řízení kontrolních dnů,
- zajišťování a organizace technického a stavebního dozoru investičních akcí
- vyřizování reklamace závad
- vyhodnocování realizovaných projektů a investičních akcí
- kontrola oprávněnosti změn realizovaných investičních akcí 
- zajištění a zpracování podkladů pro řídící a kontrolní orgány
- ústní a písemná komunikace s řídícími a kontrolními orgány
- kontrola projektové dokumentace a vyčlenění subdodavatelských činností
- analýza možnosti záměny materiálů a technologie provádění z hlediska časových i finančních úspor
- zpracování a kontrola výkazů výměr a rozpočtů projektu, analýza ekonomiky staveb, zpracování časového plánu investičních akcí
- tvorba směrnic a jiných prováděcích předpisů

Bližší informace o druhu práce podá

Mgr. Michal Kučera, +420 602 219 552, michal.kucera@moravska-galerie.cz

Kvalifikační předpoklady a požadavky

- SŠ/VOŠ/VŠ technického/stavebního směru
- praxe s dozorováním staveb
- praxe v oblasti investičních činností
- praxe v oblasti vyřizování agendy veřejných zakázek
- znalost zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, a dalších legislativních předpisů v této oblasti
- znalost legislativy v oblasti ochrany kulturního dědictví výhodou
- orientace v provozu organizací veřejné správy
- schopnost analytického a systematického myšlení
- kultura vystupování a schopnost jednání s lidmi
- asertivita, operativnost a flexibilita
- dobrá znalost práce na PC
- znalost AJ slovem i písmem
- bezúhonnost

Nabízíme

- plný pracovní úvazek
- platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
- pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
- zázemí významné kulturní instituce
- 5 týdnů dovolené

Termín nástupu

1. 2. 2018

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
- věk minimálně 18 let
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Náležitost přihlášky

- strukturovaný životopis s fotografií
- motivační dopis
- souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Přihlášku zašlete do 10. 12. 2017, a to elektronicky na adresu michal.kucera@moravska-galerie.cz nebo písemně na adresu: Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno.  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

  • REFERENT INVESTIC A SPRÁVY BUDOV

Místo výkonu práce:
Moravská galerie v Brně
Provozní oddělení
Husova 18, 662 26 Brno

Termín vyvěšení oznámení dne: 21. 11. 2017

Charakteristika pozice

- zajišťování kalkulací, rozpočtů a plánů investičních projektů a akcí
- vytváření a kontrola harmonogramů investičních akcí
- kontrola nákladů v průběhu realizace investiční akcí
- příprava podkladů a zpracování výsledků výběrových řízení
- příprava a kontrola fakturace, tvorba zjišťovacích protokolů
- příprava návrhů smluv pro subdodavatele
- kontrola nákladů v průběhu realizace investičních akcí
- zajišťování komunikace se subdodavateli
- zajišťování komunikace napříč projektovým týmem
- příprava podkladů pro zpracování smluvních dokumentů
- administrace podkladů k projektům
- podpora projektového manažera/investičního technika
- administrativa spojená s chodem provozního oddělení
- průběžné sledování a příprava podkladů pro vyúčtování s dodavateli
- správa a oběh dokladů souvisejících s realizací investičních projektů (faktury, objednávky, smlouvy, výdejky, dodací listy)
- odpovědnost za správnost předaných podkladů
- výsledkový a finanční reporting investičních akcí
- související administrativa

Bližší informace o druhu práce podá

Mgr. Michal Kučera, +420 602 219 552, michal.kucera@moravska-galerie.cz

Kvalifikační předpoklady a požadavky
- minimálně SŠ technického/stavebního směru
- praxe v oblasti stavebnictví a vyřizování agendy veřejných zakázek
- znalost zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon, a dalších legislativních předpisů v této oblasti
- schopnost analytického a systematického myšlení
- kultura vystupování a schopnost jednání s lidmi
- pečlivost, samostatnost, zodpovědnost
- asertivita, operativnost a flexibilita
- dobrá znalost práce na PC (excel, word)
- znalost AJ slovem i písmem
- bezúhonnost

Nabízíme

- plný pracovní úvazek
- platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
- pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou
- zázemí významné kulturní instituce
- 5 týdnů dovolené

Termín nástupu

1. 2. 2018

Předpoklady pro vznik pracovního poměru
- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
- věk minimálně 18 let
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Náležitost přihlášky

- strukturovaný životopis s fotografií
- motivační dopis
- souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Přihlášku zašlete do 10. 12. 2017, a to elektronicky na adresu michal.kucera@moravska-galerie.cz nebo písemně na adresu: Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Mapa stránek