Volná místa

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

 

Pozice:                        Technik provozu

Místo výkonu práce:  Moravská galerie v Brně
Provozní oddělení
Husova 18, 662 26 Brno

Termín vyvěšení oznámení dne: 29. 1. 2019

Charakteristika pozice

-          Běžné údržbářské práce objektu, zařízení a zeleně

-          Obsluha:

  • vzduchotechniky, klimatizace a chladících zařízení
  • rozvodů topných a chladících medií
  • nízkotlaké kotelny a tlakových nádob
  • plynových a elektrických zařízení
  • výtahu a zdvihacích zařízení
  • dřevoobráběcích strojů

-          Evidence a zajišťování revizí

-          Vedení provozní dokumentace

-          Prevence PO a BOZP

Bližší informace o druhu práce podá

-        Michal Kučera, +420 602 219 552, michal.kucera@moravska-galerie.cz

Kvalifikační předpoklady a požadavky

-        SOŠ nebo SOU v oboru stavebním, strojním, elektro nebo oboru příbuzném
-        manuální zručnost
-        uživatelská znalost PC
-        kultura vystupování a schopnost jednání s lidmi
-        operativnost a flexibilita
-        řidičský průkaz skupiny 

-        bezúhonnost
-        svářečský průkaz výhodou¨
-        zkušenosti s truhlářskou a zámečnickou prací výhodou

Nabízíme

-          Plný pracovní úvazek

-          Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída).

-          pracovní poměr na dobu určitou
-          zázemí významné kulturní instituce
-          5 týdnů dovolené
-          Služební telefon
-          Stravenky

 Termín nástupu

-        březen 2019

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

-        Státní občanství ČR

-        Věk minimálně 18 let
-        Způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Náležitost přihlášky

-        Strukturovaný životopis s fotografií
-        Souhlas se zpracováním osobních údajů
-        Motivační dopis

Přihlášku zašlete do 15. 2. 2019, a to elektronicky na adresu michal.kucera@moravska-galerie.cz nebo písemně na adresu: Moravská galerie v Brně, Husova 18, 662 26 Brno

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

P R O H L Á Š E N Í

Souhlas se zpracováním osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů

 

 

 

                              jméno a příjmení              datum narození               adresa bydliště

 

Tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji Moravské galerii v Brně, se sídlem Husova 18, 662 26 Brno, IČ: 00094871 (dále také jen jako "správce") souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, datum narození; za účelem evidence v databázi uchazečů o pracovní pozici v Moravské galerii v Brně (dále také jen jako "účel souhlasu").

Tento souhlas uděluji svobodně a bez nátlaku do jeho odvolání. Souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to osobně anebo písemně na adrese sídla správce, případně e-mailem na adrese poverenec@moravska-galerie.cz

 

 

V ……………….dne ……………         

 

 ………………………………….

 podpis

 

Mapa stránek