Alena Krkošková

 

PhDr. Alena Krkošková  (*1964)
kurátorka 

V letech 1979-1983 studovala obor propagační grafika na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně u Dalibora a Ivana Chatrných, poté 1983-1987 Vědu o výtvarném umění na FF UJEP v Brně, 1987 diplomová a disertační práce Malíř Robert Hliněnský - monografie u doc. PhDr. Jaroslava Sedláře, 1988 disertační zkouška z dějin umění 20. století. Rok 1987-1988 zaměstnána v MG jako správkyně stálé expozice užitého umění, poté 1988-1994 zaměstnána v Domě umění města Brna jako metodička pro malé výstavní síně. Po mateřské dovolené od  ledna  1995 v MG asistentka pro malbu a plastiku 20. století v obrazárně, od června 1995 kurátorka sbírky kresby a grafiky 20. stol. v MG, 2001-2011 odborná redaktorka Bulletinu MG a Mikrogalerie, od 2012 - kurátorka sbírky drahých a obecných kovů, Jurkovičovy vily a Hoffmannova domu v Brtnici. Přednáší v Brtnici, v Umprumu. Od roku 2015 kurátorka sbírky drahých a obecných kovů, skla a orientálního umění.

Autorsky připravené výstavy v MG: Ticho pro dvanáct 1996, Introspekce MG 1997, Abstraction-Création 1998, ŠUŘ v Brně ve spolupráci s MMB 2000, Antonín Procházka ve spolupráci s MMB 2003 s reprízou v Obecním domě v Praze

Kurátorsky připravené reprízy: Nová citlivost 1995, Kresba nebo obraz 1996, Příběhy Jiřího Koláře 2000, Ondřej Sekora

Externě připravené výstavy pro výtvarníky: Jiří Šindler, Arna a Antonín Juračkovi, Radek Vavruša, Richard Šmarda, Bořivoj Doležal, Dana Chatrná,  Petra Troyn - Doležalová


Výběrová publikační činnost

1988

- Dušan Tejkal, šperky, knihy, reliéfy. Katalog výstavy. Dům umění města Brna. Brno 1988.
- Jan Brož, sochař. Katalog výstavy. Dům umění města Brna. Brno 1988.
- 30 let MPV. Katalog výstavy. Dům umění města Brna. Galerie Stará radnice. Brno 1988.
- Dana Chatrná. Katalogový list. Galerie Opatov. Praha 1988.

1993

- Jiří Šindler, ilustrace. Katalogový list. Okresní galerie výtvarného umění Olomouc. 1993
- Jiří Šindler, grafika, ilustrace. Duha - kulturní klub u hradeb v Prostějově, červen 1993

1996

- Malířské dílo Roberta Hliněnského v letech 1960-1978, Bulletin MG 52, Brno 1996, s. 135-138.
- Ticho pro dvanáct hlasů.Katalog výstavy 48 s. Moravská galerie v Brně, Brno 1996, (ISBN 80-7027-049-7)

1997

- Introspekce. Moravská galerie v Brně, Brno 1997. Katalog výstavy, 28 s. (ISBN 80-7027-0783-X)
- Radek Vavruša - Nyní  a pranyní. Katalog výstavy. Brno, 1997, s. 2

1998

- Abstraction-Création-Art non figuratif 1932-36. Katalogový list. Moravská galerie v Brně, 15. 10.-2. 11. 1998, Brno 1998 (ISBN 80-7027-086-1)
- Libor Jaroš, Reportáže z přítomnosti, Bulletin MG 54, Brno 1998, s. 167-169

1999

- Petr Kvíčala, Princip vlnovky, Bulletin MG 55, Brno 1999, s. 137-139
- Abstraction-Création-Art non figuratif 1932-36. Ateliér 25/26, Praha 1998, s. 13
- Libor Jaroš, Ochutnávání starých chvil, Ateliér 6, Praha 1999, s. 5
- Antonín a Arna Juračkovi-Ohlédnutí za kresbou.Katalogový list. Kulturní středisko Duha, Prostějov, březen 1999, nestr.
- Škola uměleckých řemesel po roce 1968. In Škola uměleckých řemesel v Brně. Učitelé z let 1924-1999. Katalog výstavy. Moravská galerie v Brně 1. 6.-11. 7. 1999, s. 6-8, 41-46

2000

- Příběhy Jiřího Koláře - Básníkovy výtvarné proměny. Katalogový list. Moravská galerie v Brně, Brno 2000, nestr.
- Škola uměleckých řemesel po roce 1968.Bulletin MG 56, Brno 2000, s. 146-152
- Arna Juračková - Souvislost a proměnlivost. Katalogový list. Galerie Lužánky, Brno, březen 2000
- Arna Juračková - Den a noc.Katalog výstavy. Galerie Otakara Kubína, Boskovice, listopad 2000
- Akvizice sbírky Současné a moderní kresby a grafiky v Moravské galerii v Brně v letech 1985-2000 Bulletin MG 57, Brno 2000, s.  48-56

2001

- Příběhy Jiřího Koláře v Moravské galerii v Brně, Ateliér 1, Praha 2001, s. 5

2002

- Hledání pozemského ráje. Antonín Procházka v letech 1935 až 1945. In Antonín Procházka 1882-1945. Muzeum města Brna, Moravská galerie v Brně, Obecní dům, Praha. Brno 2002

2003

- Antonín Procházka 1882-1945. Katalog výstavy. Moravská galerie v Brně. Muzeum města Brna, Moravská galerie v Brně  6. 6.-9. 9. 2002, Obecní dům v Praze 11. 12-2. 3. 2003,  Bulletin MG 58/59, Brno 2003, s. IV.

2004

- ŠUŘ v Brně. In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia Praha, Dodatky 2004
- Arna Juračková - Pastely. Katalogový list. Galerie Kabinet, Kulturní a informační centrum města Brna. 10. 12. 2003-8. 1. 2004
- Obrazy Arny Juračkové, Ateliér 3, Praha 2004, s. 4
- Mikrogalerie jako multimediální průvodce sbírkami Moravské galerie v Brně. In. Sbírky v počítači, Muzea, knihovny v éře digitálních informací. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 185, NTM Praha 2004, s. 93-98
- Bořivoj Doležal - In medias res. Katalogový list k výstavě v galerii u Dobrého pastýře, listopad 2004
- Mikrogalerie jako multimediální průvodce sbírkami Moravské galerie v Brně. Bulletin MG 60, Brno 2004, s. 71-86

2005

- Bohuslava Olešová. In Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia Praha, Dodatky 2005
- Dana Chatrná, In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia Praha, Dodatky 2005
- Ke sbírce Mojmíra Helceleta v Moravské galerii v Brně. Bulletin MG 61, Brno 2005, s. 71-86

2006

- Karel Veleba. Portrét malíře k 75. narozeninám. Bulletin MG 62, Brno 2005, s. 213-222
- Ke sbírce Mojmíra Helceleta. In: Sborník pro exlibris a drobnou grafiku. Spolek Sběratelů a přátel  exlibris, Praha 2006, s. 25-33

2007

- Antonín Grimm, sběratel. In: Sborník pro exlibris a drobnou grafiku. Spolek Sběratelů a přátel exlibris, Praha 2007, s. 31-35
- Bořivoj Doležal, Kaleidoskop. Katalog výstavy BKC, Galerie u Dobrého pastýře, Radnická 4, Brno, prosinec 2007, nestr.

2008

- Sbírky on-line v ČMVU, aneb, co nevisí na netu, neexistuje, Ateliér 1, 10. leden 2008, s. 6
-Sbírka Antonína Grimma v Moravské galerii v Brně,Bulletin MG 64, Brno 2008, s. 51-60

2009

- Kresba Marie Filippovové, Prostor Zlín 4, 2009, KGVU ve Zlíně, s. 16-19

2010

- Bořivoj Doležal - Přeletět moře. Katalog výstavy v galerii ARS, Brno, Veselá 39, 11. 5.-4. 6. 2010
- Bulletin MG o současném umění  (se Silvií Šeborovou) Ateliér 12, 10. červen 2010, s. 13
- Inside out, Brno, Dům umění - Galerie G 99, 9. 6. -25. 7. 2010,Ateliér 14/15, 8. červenec 2010, s. 5

2011

- Muzeologie jako téma 66. bulletinu Moravské galerie v Brně, Ateliér 13, 30. červen 2011, s. 2

2012

- Jan Kotěra, Ohlasy lidového umění. Po stopách moderny v Jurkovičově vile v Brně. Ateliér 14, 14. červen 2012, s. 5. ISSN. 12110-5236
- Konzervace stříbrných pohárků elektrolytickou redukcí. Michal Mazík - Alena Selucká - Renata Pelíšková - Alena Krkošková. Fórum pro konzervátory - restaurátory 2012.  Technické muzeum v Brně 2012, s. 67-72. ISSN 1805-0050, ISBN 978-80-86413-89-1

2013

- Jan Kotěra. Ohlasy lidového umění. Po stopách moderny.Prostor Zlín, ročník XX, 2013, s. 47-49,

-Architekt Josef Hoffmann. Booklet k filmu na DVD.

-Josef Hoffmann, Friedrich Kiesler. Contemporary Art Applied.Architual Magazín o architektuřeč. 7 (digitální časopis na síti), červenec 2013

-Ve víru tance. Art + Antiques, 6. 12. 2013 s.74-76

 
Mapa stránek