Zora Wörgötter

Mgr. Zora Wörgötter [roz. Peloušková] (1971)

Studovala obor užitá malba na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, poté malbu a videoart na FAVU VUT, absolvovala obory dějiny umění a etnologie na FF MU Brno (1997) a stáž na Rijksuniversiteit te Utrecht (1993). Roku 1997 nastoupila jako asistent kurátora sbírky starého umění Moravské galerie v Brně, roku 2002 byla jmenována kurátorkou sbírky baroka, v letech 2002-2005 byla hlavním kurátorem MG a vypracovala koncepci vědeckovýzkumné činnosti MG do roku 2012. V roce 2008 byla přeřazena do oddělení registru sbírek. Po výpovědi pro nadbytečnost roku 2010 pracovala v administrativě a marketingu, v roce 2013 se na základě rozhodnutí soudu vrátila do MG na pozici kurátor-specialista. Významnou měrou se podílela na velkých výstavních projektech doma i v zahraničí a přípravě expozice starého umění, samostatně připravila několik výstavních projektů a publikací v ČR (Brno, Znojmo, Jihlava, Olomouc), Německu (Langenargen am Bodensee) a Maďarsku. Za ČR vytvořila uměleckohistorickou databázi www.ahice.net a virtuální muzeum www.discoverbaroqueart.org. Příležitostně přednáší na Mendelově univerzitě a v partnerských institucích.

Zaměřuje se na nizozemské a středoevropské malířství 17. a 18. století. V rámci disertační práce zpracovává sbírku nizozemského malířství v MG.

Je držitelkou Baderova stipendia.

Publikační činnost (výběr):

1998

Zora Peloušková, Malíři v Brně kolem roku 1600 - Příspěvek ke slovníku umělců,Opuscula historiae artium F 41, 1998, s. 1-28.

Zdeněk Kazlepka - Zora Peloušková,Italská kresba a malba 16. -18. století. Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně1, Brno 1998, s. 13-28.

Zora Peloušková, Mše sv. Řehoře, in: Kaliopi Chamonikola (ed.), L´art gotique tardif en Bohéme, Moravie et Silésie 1400-1550, Bruxelles 1998, s. 124-125, kat. č. 14. 1999

Zora Peloušková, Epitaf Šimona Kryblera z Altendorfu,Bulletin Moravské galerie v Brně55, 1999, s. 8-13.

2000

Zora Peloušková, St. Gregory´s Mass, in: Ivo Hlobil (ed.),The last flowers of the middle ages, Olomouc 2000, s. 175-178.

2002

Zora Wörgötter, in: Jiří Kroupa (ed.),Dans le miroir des ombres. La Moravie a la age baroque, Rennes 2002, s. 111-113, s. 205-207, s. 210-211, místní rejstřík s. 379-383, bibliografie s. 361-373, redakce.

2004

Zora Wörgötter, Staré umění, in:…z lásky k umění a sobě pro radost…Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843-1894), Brno 2004, s. 524-531 (stať, kat. č. a medailony autorů).

Zora Wörgötter, Utrechtská krajinomalba ve sbírce Moravské galerie v Brně,Bulletin  Moravské galerie v Brně60, 2004, s. 143-158.

Zora Wörgötter - Jiří Kroupa (eds.),Kirche des Gegeißelten Heilands in Dyje, Brno 2005 (koncepce, redakce).

2006

Zora Wörgötter, Allaert van Everdingen, Skalnatá krajina s kostelem, vodním mlýnem a sruby (Horská krajina), in: Kateřina Svobodová - Igor Fogaš (eds.),Umění restaurovat umění. Práce restaurátorského oddělení Moravské galerie v Brně 1996-2006, DVD, Brno 2006 (kat. č.)

Zora Wörgötter (ed.),Franz Anton Maulbertsch und sein Umkreis in Mähren. Ausgewählte Werke aus tschechischen Sammlungen. Ausstellungsführer, Langenargen 2006 (koncepce, redakce, úvodní statě, katalog).

Zora Wörgötter, Příspěvek k tvorbě Johanna Jablonského (1737 Rychnov nad Kněžnou - po 1774 Brno?),Bulletin Moravské galerie v Brně62, 2006, s. 171-178.

2007

Zora Wörgötter, Zrcadla smrti. K ikonografii memorií raného novověku, in: Ondřej Jakubec a kol.,Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích, Olomouc 2007, s. 25-35.

Zora Wörgötter, Epitafní obrazy v Brně, in: Ondřej Jakubec a kol.,Ku věčné památce. Malované renesanční epitafy v českých zemích, Olomouc 2007, s. 51-62, kat. č. 1-3, s. 88-93.

Martin Mádl - Michalea Šeferisová Loudová - Zora Wörgötter (eds.),Baroque Ceiling painting in Central Europe / Barocke Deckenmalerei in Mitteleuropa. Proceedings of the Conference, Praha   2007.

Zora Wörgötter, Zum Schaffen der Maler aus dem Umkreis Maulbertschs in Mähren: Johann Jablonský und Franz Anton Schebesta-Sebastini, in: Eduard Hindelang - Lubomír Slavíček (eds.),Franz Anton Maulbertsch und Mitteleuropa. Festschrift zum 30-jährigen Bestehen des Museums Langenargen, Langenargen - Brno 2006, s. 263-293.

Michiel Roscam Abbing,Rembrandt, Brno 2007 (odborná redakce).

2008

Zora Wörgötter, Mass of Saint Gregory, in:Matthias Corvinus, the King, Budapest 2008,

s. 419- 421, kat. č. 10.8.

Zora Wörgötter, Johann Ludwig Ernst Morgenstern, Kostelní interiér - nová akvizice sbírky starého umění MG,Bulletin Moravské galeriev Brně, 64, 2008, s. 107-112.

2009

Bernhard Kleiser - Zora Wörgötter, Die Schwarzwälder Künstlerfamilie Winterhalder, in: Lubomír Slavíček (ed.),Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znojmo), Maulbertschs bester Schüler, Langenargen - Brno 2009, s. 211-231.

Zora Wörgötter, Josef Ignác Sadler, Ukřižování in: Jana Svobodová (ed.),Baroko. Příběhy barokního Brna,Brno 2009, s. 160-167.

Zora Wörgötter, Akad. mal. Jiří Coufal (1929-1989), profesor brněnské ŠUŘ,Bulletin Moravské galerie v Brně65, Brno 2009, s. 126-132.

Anna Jávor - Zora Wörgötter (eds.),Késő barokk impressziók: Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) és Josef Winterhalder (1743-1807), Budapest 2009 (kat. č., redakce).

2010

Zora Wörgötter - Diether F. Domes (eds.),Diether F. Domes, Abenteuer des Sehens. Glas - Zeichnung - Malerei, Langenargen 2010 (překlady, text o Karlu Rechlíkovi).

Zora Wörgötter, …dokud existují květiny, nemůže se vytratit povědomí o vyšším světě... in: Yvona Ferencová,...a nezapomeňte na květiny, Brno 2010, s. 87-95.

2011

Zora Wörgötter, Sv. Kajetán s Ježíškem, in: Jiří Kroupa - Martina Miláčková - Leoš Mlčák (eds.),Josef Ignác Sadler 1725-1767, Olomouc 2011, s. 129-130.

Zora Wörgötter, Herman Saftleven, Krajina se západem slunce, in: Petr Tomášek (ed.),Moravská národní galerie, Brno 2011, s. 77.

2012

Zora Wörgötter, Sbírka starého umění v Moravské galerii v Brně,Bulletin Moravské galerie v Brně68, Brno 2012, s. 10-21.

2014

Igor Fogaš, Zora Wörgötter, Janka Hradilová, David Hradil, Tomáš Zikmund, Jozef Kaiser,Průzkum Madony tzv. Cestovního oltáříku Roberta z Anjou, CORA, Praha 2014 (v tisku).

Výstavní činnost:

1993

Zora Peloušková - malba, YMCA klub Brno.

1998

Pohledy do sbírek Moravské galerie - Italská kresba a malba 16.-18. století, Moravská galerie v Brně (reprízy Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Muzeum Vysočiny v Jihlavě; ve spolupráci se Zdeňkem Kazlepkou).

1999

L´art gothique tardif en Bohéme, Moravie et Silésie, Europalia, Belgie, Brusel (asistent kurátora, kurátor Kaliopi Chamonikola).

Od gotiky k renesanci, Moravská galerie v Brně - Slezské muzeum v Opavě (asistent kurátora, kurátor Kaliopi Chamonikola).

2000

Melancholie, Moravská galerie v Brně - Místodržitelský palác, (asistent kurátora, kurátor Kaliopi Chamonikola).

"Pohled Medusy". Umění šesti století, Moravská galerie v Brně - Místodržitelský palác, (asistent kurátora, kurátor Kaliopi Chamonikola, autor expozice holandského malířství).

Martin Hlaváč, Galerie Střihoruký Edward, Brno.

2001

Eva Peloušková, Galerie Otto-Rauch-Stift, Freudenberg am Main.

2002

Dans le miroir des ombres. Moravie a la age barogue 1620-1780, Bohemia Magica,Rennes, Musée des Beaux Arts (kurátor, autor Jiří Kroupa).

2003

Středoevropský portrét (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně - Kabinet.

Středoevropská kabinetní malba 18. století (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně - Kabinet.

2004

…z lásky k umění a sobě pro radost…Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843-1894), Moravská galerie v Brně - Pražákův palác (kurátor oddělení starého umění).

2005

Nizozemská krajinomalba (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně - Kabinet.

2006

Franz Anton Maulbertsch und sein Umkreis in Mähren, Museum Langenargen am Bodensee.

2007

William Straube - Meister der Farbe, Museum Langenargen am Bodensee (asistent kurátora, kurátor Angela Heilmann).

2009

Josef Winterhalder d. J. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znojmo), Maulbertschs bester Schüler, Museum Langenargen am Bodensee.

Stopy světla. Diether F. Domes. Kresba - malba - sklo, Muzeum umění Olomouc - Arcibiskupské muzeum, Katedrála sv. Václava - krypta.

Malířství, sochařství a umělecké řemeslo v Brně 18. století, Moravská galerie v Brně - Barokní sál, expozice starého umění Místodržitelský palác - Uměleckoprůmyslové muzeum, brněnské kostely a paláce (součást projektu "Brno v době barona Trencka").

Slavnost korunovace P. Marie Svatotomské, Moravská galerie v Brně - Kabinet.

2009

Késö barokk impressziók. Franz Anton Maulbertsch (1724-1796) és Josef Winterhalder (1743-1807), Magyár Némzeti Galería Budapest (ve spolupráci s Annou Jávor).

2010

Josef Winterhalder ml. (1743 Vöhrenbach - 1807 Znojmo), Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum.

Diether F. Domes, Abenteuer des Sehens. Glas - Zeichnung - Malerei, Museum Langenargen am Bodensee (ve spolupráci s Dietherem F. Domesem).

2011

Russische Grossfürstinnen am Bodensee, Museum Langenargen am Bodensee.

2012

Absolutismus, http://www.discoverbaroqueart.org/exhibitions/BAR/absolutism/?lng=en.

Devotion and Pilgrimage, http://www.discoverbaroqueart.org/exhibitions/BAR/devotion/?lng=en.

The Ascension of Bourgeoisie, http://www.discoverbaroqueart.org/exhibitions/BAR/bourgeoisie.

Na koni a na velbloudu. Alois Musil a poznávání Orientu, Národní památkový ústav - Státní zámek  Bučovice (v přípravě).

Mapa stránek