Věda a výzkum

Kurátoři MG
Nahlédněte do profesních životopisů našich kurátorů.

Andrea Březinová
Antonín Dufek
, emeritní kurátor
Yvona Ferencová

Andrea Husseiniová

Petr Ingerle

Zdeněk Kazlepka

Martina Lehmannová
, externí kurátor
Jiří Pátek

Kateřina Svobodová

Marta Sylvestrová

Petr Tomášek

Petra Medříková
Markéta Vejrostová


Restaurátorské oddělení MG
S činností oddělení se můžete blíže seznámit v sekci Restaurátorské oddělení MG.

Mapa stránek