Fotografie

Sbírka byla založena v roce 1962, patří tedy k nejstarším evropským sbírkám umělecké fotografie v muzeích umění. Přes 25 000 sbírkových předmětů pokrývá celou historii média fotografie na území dnešní České republiky a zčásti i Slovenské republiky. Z doby před rokem 1918 je ve vlastnictví sbírky přes 5000 fotografických prací z celého světa, především z území bývalého Rakouska - Uherska. Z doby po roce 1918 vlastní sbírka kolem 300 fotografií zahraničních autorů.

Statut sbírky, seznam fotografů zastoupených ve sbírce a seznamy všech aktivit sbírky od jejího počátku do roku 1989 obsahuje katalog Moravské galerie v Brně Sto padesát fotografií z roku 1989. Seznam přírůstků a aktivit sbírky za léta 1989-1998 obsahuje katalog My 1948-1989. Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně, vydaný v roce 1999.

Kotaktní osoby:
Jiří Pátek
Dufek Antonín

Mapa stránek