Spolek a Moravská galerie: projekty

V rámci své veřejně prospěšné činnosti zejména v oblasti ochrany kulturního dědictví a péče o ně či v oblasti poskytování veřejně kulturních služeb může Společnost přátel Moravské galerie, z.s. získávat finanční prostředky z vlastních zdrojů (kolektivního mecenátu), případně z různorodých zdrojů grantové povahy či jiné podpory. 

Cena Michala Ranného

Společnost přátel MG uděluje jako hlavní pořadatel jednou za dva roky cenu Michala Ranného na památku významné osobnosti českého umění šedesátých a sedmdesátých let 20. století vybranému umělci za osobitý přínos v oboru výtvarného umění. Na základě smlouvy z 12. září 2006 je spolupořadatelem ceny Moravská galerie v Brně, která oceněného autora prezentuje výstavou ve svých hlavních výstavních prostorách, doprovázenou katalogem.

Cena je vypisována od roku 1999 a je určena českým výtvarným umělcům bez omezení věku a statní příslušnosti. Oceňuje výtvarnou práci, která je jak po formální, tak také po obsahové stránce zásadním obohacením české vizuální kultury, a jejíž dílo dokáže ovlivnit nastupující generaci umělců.

V minulosti byli takto oceněni od roku 2000 tito autoři: Dalibor Chatrný, Miroslav Šnajdr, Stanislav Kolíbal, Jiří Kovanda, Vladimír Skrepl, Milena Dopitová a Daniel Balabán. Laureátem ceny pro rok 2014 je Václav Stratil.

Michal Ranný (1946, Brno - 1981, Praha), jehož památce je cena věnována, byl významnou, předčasně zemřelou osobností české moderní malby. V jejím kontextu byl předním představitelem krajinářské kresby směřující k subjektivně podbarvené lyrické abstrakci (navázání na Jiřího Johna a Roberta Hliněnského): v jeho díle se přírodní, kamenné či neorganické formy často mísí s jistým existenciálním obsahem. Přes tragické přerušení svého díla se sám stal osobním příkladem a inspirátorem pro řadu dalších výtvarníků.

 

Mapa stránek