Restaurátorské oddělení

Igor Fogaš
vedoucí restaurátorského oddělení
+420 532 169 420 / 411
igor.fogas@moravska-galerie.cz
restauratori@moravska-galerie.cz 

Terezie Vávrová
restaurátorka obrazů a soch
+420 532 169 421 / 412
terezie.vavrova@moravska-galerie.cz 

Miroslav Kluka
restaurátor nábytku
+420 532 169 409
miroslav.kluka@moravska-galerie.cz

Lukáš Kůra
restaurátor keramiky, porcelánu a skla
+420 532 169 249
lukas.kura@moravska-galerie.cz

Alena Hejduková
restaurátorka papíru
+420 532 169 413
alena.hejdukova@moravska-galerie.cz

 

 

Mapa stránek