Oddělení marketingu a komunikace

Andrea Vojtěchovská
náměstkyně pro vnější komunikaci
vedoucí oddělení marketingu a komunikace
andrea.vojtechovska@moravska-galerie.cz
+420 532 169 189; +420 602 509 278

Jana Kapustová
manažerka obchodu
jana.kapustova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 120; +420 724 516 673 

Michaela Paučo
tisková mluvčí
tisk@moravska-galerie.cz
michaela.pauco@moravska-galerie.cz
+420 532 169 174; +420 724 516 672 

Hana Svobodová
event manažerka, fundraising
pronajmy@moravska-galerie.cz
hana.svobodova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 176; +420 724 959 212 

Štěpánka Minárová
produkční marketingu
stepanka.minarova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 151; +420 774 194 034

Martina Fridrichová
produkční marketingu
martina.fridrichova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 170; +420 778 751 789

Michaela Křivá
produkční marketingu
michaela.kriva@moravska-galerie.cz

Tereza Repková
asistentka marketingu
asistentka.marketingu@moravska-galerie.cz

Mapa stránek