Oddělení marketingu a komunikace

Silvie Šeborová
náměstkyně pro vnější komunikaci
silvie.seborova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 128; +420 604 126 164

Andrea Vojtěchovská
vedoucí oddělení marketingu a komunikace
andrea.vojtechovska@moravska-galerie.cz
+420 532 169 189; +420 602 509 287

Jana Kapustová
manažerka obchodu
jana.kapustova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 120; +420 724 516 673 

Michaela Paučo
tisková mluvčí
tisk@moravska-galerie.cz
michaela.pauco@moravska-galerie.cz
+420 532 169 174; +420 724 516 672 

Hana Svobodová
event manažerka, fundraising
pronajmy@moravska-galerie.cz
hana.svobodova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 176; +420 724 959 212 

Štěpánka Minárová
produkční marketingu
stepanka.minarova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 151; +420 774 194 034

Martina Fridrichová
produkční marketingu
martina.fridrichova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 170; +420 778 751 789

Iveta Valášková
produkční marketingu, koordinátorka dobrovolníků
iveta.valaskova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 156

Mapa stránek