Department of Applied Arts

Ondřej Chrobák
Head Curator
+420 724 757 631
ondrej.chrobak@moravska-galerie.cz

Andrea Březinová 
Textile and Fashion Collection Curator
+420 532 169 325
+420 608 072 199
andrea.brezinova@moravska-galerie.cz

Antonín Dufek 
Curator Emeritus
antonin.dufek@moravska-galerie.cz 

Alena  Krkošková 
Curator of Metals Collection, Glass, Collection of ancient and non-European cultures
alena.krkoskova@moravska-galerie.cz

Jiří Pátek 
Photography and New Media Collection Curator
+420 532 169 325
jiri.patek@moravska-galerie.cz 

Marta Sylvestrová 
Graphic Design Collection Curator
+420 532 169 325
+420 778 498 589
marta.sylvestrova@moravska-galerie.cz 

Sitemap