Management sbírek

Zdeněk Sedláček
vedoucí oddělení managementu sbírek
+420 532 169 425
zdenek.sedlacek@moravska-galerie.cz

Ivana Fialová
správce depozitáře grafického designu
+420 532 169 316
ivana.fialova@moravska-galerie.cz

Karolína Dobiášková
správce depozitáře dřeva, nábytku a hraček
+420 532 169 424
karolina.dobiaskova@moravska-galerie.cz 

Tomáš Kadlec
správce depozitáře fotografie a nových médií
+420 532 169 316
tomas.kadlec@moravska-galerie.cz

Petr Lepka
správce depozitáře malby a soch
+420 532 169 179
petr.lepka@moravska-galerie.cz

Milada Otčenášková
správce depozitáře sklo, kovy a orient
+420 532 169 217
+420 532 169 228
+420 532 169 231
+420 532 169 233
milada.otcenaskova@moravska-galerie.cz

 

 

 

 

Mapa stránek