Management sbírek

Zdeněk Sedláček
vedoucí oddělení managementu sbírek
+420 532 169 425
zdenek.sedlacek@moravska-galerie.cz

Ivana Fialová
správce depozitáře grafického designu
+420 532 169 316
ivana.fialova@moravska-galerie.cz

Karolína Dobiášková
správce depozitáře dřeva, nábytku a hraček
+420 532 169 424
karolina.dobiaskova@moravska-galerie.cz 

Petr Lepka
správce depozitáře malby a soch
+420 532 169 179
petr.lepka@moravska-galerie.cz

Markéta Kočí
Správkyně depozitáře fotografie 
marketa.koci@moravska-galerie.cz  

 

 

 

Mapa stránek