Management sbírek

Miroslav Divina
vedoucí oddělení managementu sbírek
+420 532 169 316
+420 778 705 166
miroslav.divina@moravska-galerie.cz

Ivana Fialová
správce depozitáře grafického designu
+420 532 169 316
ivana.fialova@moravska-galerie.cz

Karolína Dobiášková
správce depozitáře dřeva, nábytku a hraček
+420 532 169 316
karolina.dobiaskova@moravska-galerie.cz 

Tomáš Kadlec
správce depozitáře fotografie a nových médií
+420 532 169 316
tomas.kadlec@moravska-galerie.cz

Petr Lepka
správce depozitáře malby a soch
+420 532 169 316
+420 532 169 179
petr.lepka@moravska-galerie.cz

Milada Otčenášková
správce depozitáře sklo, kovy a orient
+420 532 169 316
milada.otcenaskova@moravska-galerie.cz

Zdeněk Sedláček
správce depozitáře kresby a grafiky
+420 532 169 316
zdenek.sedlacek@moravska-galerie.cz

Gabriela Vyskočilová
správce depozitáře textilu, keramiky a porcelánu
+420 532 169 316
gabriela.vyskocilova@moravska-galerie.cz

 

 

 

Mapa stránek