Management sbírek

Zdeněk Sedláček
vedoucí oddělení managementu sbírek
+420 532 169 426 
zdenek.sedlacek@moravska-galerie.cz

Ivana Fialová
správce depozitáře grafického designu
+420 532 169 316
ivana.fialova@moravska-galerie.cz

Petr Lepka
správce depozitáře malby a soch
+420 532 169 179
petr.lepka@moravska-galerie.cz

Markéta Kočí
Správkyně depozitáře fotografie 
+420 532 169 316
marketa.koci@moravska-galerie.cz  

Tereza Kučerová
správkyně depozitáře kresby a grafiky
+ 420 532 169 425
tereza.kucerova@moravska-galerie.cz

Pavel Janek
správce depozitáře dřeva, nábytku a hraček
+420 532 169 424
pavel.janek@moravska-galerie.cz

 

 

 

Mapa stránek