Art Education Department

Silvie Šeborová
Deputy for External Relations
silvie.seborova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 128; +420 604 126 164 

Seborova

Anna Šimková
Coordinator of the Accompanying Programs
+420 532 169 119
anna.simkova@moravska-galerie.cz

Simkova

Michaela Gerichová
Art Education Lecturer
+420 532 169 177
michaela.gerichova@moravska-galerie.cz

Olga Búciová
Art Education Lecturer
+420 532 169 165; +420 734 817 187
olga.buciova@moravska-galerie.cz

Buciova

Tereza Záchová
Art Education Lecturer
+420 532 169 173 
tereza.zachova@moravska-galerie.cz

Kateřina Minaříková
Art Education Lecturer
+420 532 169 416
katerina.minarikova@moravska-galerie.cz

Minarikova

Natálie Koževnikovová
Art Education Lecturer and Art Education Program Coordination
+420 532 169 177; +420 775 887 428

natalie.kozevnikovova@moravska-galerie.cz

Kozevnikovova

 

 

Sitemap