Lektorské oddělení

Silvie Šeborová
náměstkyně pro vnější komunikaci
silvie.seborova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 128; +420 604 126 164

Seborova

Anna Šimková
koordinátorka doprovodných programů
+420 532 169 119
anna.simkova@moravska-galerie.cz

Simkova

Michaela Gerichová
galerijní lektorka
+420 532 169 156
michaela.gerichova@moravska-galerie.cz

Olga Búciová
galerijní lektorka
+420 532 169 165; +420 734 817 187
olga.buciova@moravska-galerie.cz

Buciova

Tereza Záchová
galerijní lektorka
+420 532 169 173 
tereza.zachova@moravska-galerie.cz

Kateřina Minaříková
galerijní lektorka
+420 532 169 146
katerina.minarikova@moravska-galerie.cz

Minarikova

Natálie Koževnikovová
galerijní lektorka, koordinátorka edukačních programů
+420 532 169 177; +420 775 887 428
natalie.kozevnikovova@moravska-galerie.cz

Kozevnikovova

Mapa stránek