Lektorské oddělení

cele

Kateřina Minaříková
vedoucí lektorského oddělení
+420 532 169 146
katerina.minarikova@moravska-galerie.cz

Anna Šimková
koordinátorka doprovodných programů
+420 532 169 119
anna.simkova@moravska-galerie.cz

Michaela Gerichová
galerijní lektorka
+420 532 169 177
michaela.gerichova@moravska-galerie.cz

Olga Búciová
galerijní lektorka
+420 532 169 165
olga.buciova@moravska-galerie.cz

Tereza Záchová
galerijní lektorka
+420 532 169 173 
tereza.zachova@moravska-galerie.cz

Iveta Valášková
produkční lektorského oddělení
iveta.valaskova@moravska-galerie.cz
+420 532 169 156  

Mapa stránek