Bulletin

Vydavatel: Moravská galerie v Brně

Sídlo redakce: Husova 18, 662 26 Brno

Šéfredaktor: Jan Press

Redakce: Rostislav Koryčánek

Produkce: Miroslava Pluháčková

Grafické zpracování:  Lukáš Kijonka

Redakční rada: 

Karel Císař (VŠUP Praha)
Petra Hanáková (SNG Bratislava)
Lada Hubatová-Vacková (VŠUP Praha)
Ondřej Jakubec (FF MU v Brně)
Alexandra Kusá (SNG Bratislava)
Marek Pokorný (Galerie Plato, Ostrava)
Tomáš Winter (AV ČR, Praha)
Jan Zálešák (FaVU VUT v Brně)

Bulletin Moravské galerie v Brně je recenzovaným neimpaktovaným periodikem.

Od roku 2015 vychází dvakrát ročně.

Evidenční číslo MK E 22020.

ISSN 0231-5793

Kontakt: bulletin@moravska-galerie.cz

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO: BULLETIN MORAVSKÉ GALERIE Č. 75

TÉMATA NÁSLEDUJÍCÍCH ČÍSEL BULLETINU MORAVSKÉ GALERIE V BRNĚ:

č. 76: UMPRUM jako FENOMÉN, 2017

č. 77: Značka Československo, 2018

Návrhy příspěvků do těchto tématických čísel. přijímá redakce v elektronické podobě. Viz obecné zásady pro autory Bulletinu Moravské galerie v Brně.

Etický kodex periodika ke stažení zde.

Mapa stránek