Blog MG

Úvodem (Program Moravské galerie v Brně - Jaro 2011)

18/02/2011

K výročím jsem obecně skeptický, neboť jejich hlasité oslavy mají často vynahradit průběžný nezájem o příslušného oslavence, instituce či události. Anebo se jedná o marketingový trik, takže hesla typu "tři roky spolu" či "po dvanácti letech stále září" mě dohánějí k zoufalství. Na druhou stranu pominout výročí je trestuhodné. V případě životního partnera se to dokonce může pekelně vymstít, jak o tom hezky vyprávějí klasické komedie a sitcomy.
Takže mezi Scyllou a Charybdou toho, co výročí znamená, nyní proplouvá Moravská galerie v Brně, která byla jako instituce, jak ji dnes známe, zřízena 1. dubna 1961. Jestliže se za padesát let, které letos uplyne od vzniku našeho muzea umění, podařilo vybudovat druhou nejlepší kolekci českého moderního umění v republice, uskutečnilo se na tisíc výstav starého, moderního i současného umění, fotografií, užitého umění, uměleckého řemesla, grafického designu a architektury, byly vydány desítky katalogů a z jedné budovy, kterou jsme tehdy disponovali, se naše zázemí rozšířilo o dva další paláce, moderní depozitář, vlastní vilu Dušana Jurkoviče i Muzeum Josefa Hoffmanna v Brtnici, pak se asi nelze tvářit jakoby nic. Znalci sice můžou namítat, že je to už 194 let od založení Františkova muzea, jehož umělecké sbírky tvoří základ dnešního fondu Moravské galerie v Brně, anebo že uměleckoprůmyslové muzeum vzniklo už před 138 lety, nicméně nynější podobu i institucionální rámec nám dal až rok 1961. Co bylo předtím, vnímejme jako počátky a zdroje. Ostatně se k nim hrdě hlásíme, jak naposledy doložila i výstava Donátoři,mecenáši, sběratelé.
Jedinečnost Moravské galerie v Brně totiž tkví ve spojení obvykle oddělovaných oblastí výtvarné a vizuální kultury, tedy volného umění a aplikovaných či užitých oborů, ale také v postupném naplňování tohoto potenciálu především ve vztahu k veřejnosti. Po všech peripetiích historického vývoje jsme právě v roce 50. výročí založení MG na dobré cestě k jeho plnému využití. Sice se hodláme ohlížet zpět, ještě raději se však zabýváme tím, jaká by naše i vaše Moravská galerie v Brně mohla a měla být v budoucnosti.

Reakce na příspěvek


*povinné položky
captcha
Prosím vyplňte součet dvou čísel z obrázku.

Pokud je pro Vás nečitelný, klikněte zde pro vygenerování nového.

Zrušit ›
Odeslat zprávu ›

Mapa stránek