Vstupné

V UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉM MUZEU A MÍSTODRŽITELSKÉM PALÁCI PRO VÁS PŘIPRAVUJEME NOVÉ EXPOZICE.

 

Pražákův palácMístodržitelský palác, Uměleckoprůmyslové muzeum

Vstupné do stálých expozic v PP: dobrovolné 

Přesné ceny vstupenek na jednotlivé výstavy najdete v informacích u konkrétních výstav - aktuální výstavy.

-------------------------------------------------------------------------------------

Akční vstupné na aktulání výstavy 200 Kč pro rodiny 380 Kč, akce je platná do konce konání výstav (Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, Inez Tuschnerová, Jiří Kuhnert: Sketch the Dream). 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jurkovičova vila 

Vstup včetně výkladu stojí 100 Kč / snížené 50 Kč / rodinné 190 Kč / skupinové 75 Kč / osoba. Více informací ke vstupnému naleznete zde.


Rodný dům Josefa Hoffmanna 

Vstup včetně výkladu stojí 40 Kč / snížené 20 Kč   / rodinné   70 Kč. Skupinové vstupné je ve výši 20 Kč.


Zvýhodněné vstupné:

ZÁKLADNÍ TYPY VSTUPENEK: Vstupenka na aktuální výstavu, stálou expozici, doprovodný nebo edukační program ve svém názvu obsahuje zkratku P/S/V/R/SK, která rozliší, o jaký typ návštěvníka se jedná: R =rodinné pro 1-2 dospělí + děti (max 5 dětí ve věku do 15 let)   

SK = skupinové platí pro organizované skupiny od 10 lidí.           
Průvodce má vstup zdarma tj. obdrží vstupenku se zkr. V (nepočítá se do počtu skupiny)

V = volné tj. zdarma
V novináři 
V členové společnosti Přátelé MG
V členové profesních organizací (ICOM, AMG, Rada galerií)
V držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P a jejich doprovod
V pracovníci a členové Uměleckohistorické společnosti
V držitelé průkazu Unie výtvarných umělců ČR
V držitelé průkazu IAA (AIAP) Mezinárodní organizace výtvarných umělců UNESCO
V členové Zväzu múzeí na Slovensku
V pracovníci Národního památkového ústavu a členové ICOMOS V členové INSEA 
V doprovod školních skupin
V lidé starší 70tilet
V děti do 6ti let
V studenti a pedagogové škol s uměleckým zaměřením

Další informace o volných vstupech najdete vždy na našich webových stránkách v aktualitách a také v tištěných programech, které jsou k dispozici ve všech našich prodejnách.

S = slevněné (50%sleva plného vst.)    
S členové KPVU    
S držitelé karty Karta Mládeže v ČR (EURO26)   
S držitelé Evropské karty mládeže (European Youth Card - EYCA)  
S držitelé karty ISIC    
S držitelé karty ITIC    
S držitelé karty IYTC   
S členové Klubu českých turistů   
S cestující Student Agency po předložení jízdenky, ne starší 14dní od vystavení
S držitelé karty Art &  Antiques     
S držitelé karty Absolventa Masarykovy univerzity    
S zaměstnanci NDB     
S držitelé karty ALLIANCE FRANCAISE    
S držitelé karty časopis FOTO    
S držitelé karty Ikea Family a každý člen rodiny  50% ze vstupného     
S děti 6-18let 
S držitelé SENIOR PASU

Rodinné vstupné (R) platí pro rodiče s dětmi (2 dospělé osoby + 1 a více dětí)


Skupinové vstupné (S) je možné zakoupit od 10 osob u vybraných výstav. Vstupenka na osobu stojí podle budovy 15 - 30 Kč a lze ji využít na vybrané výstavy. Pro předem ohlášené skupiny máme navíc otevřeno ve všech budovách v centru Brna také v zavírací den v úterý, objednat se můžete na e-mailu edukace@moravska-galerie.cz nebo přes telefon +420 532 169 177. Skupiny si zde také mohou objednat český i cizojazyčný výklad v aktuálních výstavách i stálých expozicích, cena výkladu 300 Kč / skupina. 


Školní skupiny
Cena edukačního programu: 30 Kč / dítě, žák, student / 60 minut
Cena programu v Jurkovičově vile: 50 Kč / dítě, žák, student / 60 minut
Cena programu v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy: 15 Kč / dítě, žák, student / 60 minut
Pedagogicky doprovod zdarma.
Školním skupinám žáků, studentů a učňů všech typů škol nabízíme komentované prohlídky ve stálých expozicích a na aktuálních výstavách. Lze je objednat (nejméně 14 dnů předem) na elektronické adrese edukace@moravska-galerie.cz nebo telefonních číslech 532 169 177. Více informací v sekci Vzdělávání - Školy.


PŘÍPLATKOVÉ VSTUPNÉ:

MORAVSKÁ GALERIE neúčtuje příplatek na předem vyhlášenou mimořádnou komentovanou prohlídku, která je organizována jako doprovodný program aktuální výstavy nebo stálé expozice.

Komentovanou prohlídku aktuální výstavy i stálé expozice, která není vypsána jako doprovodný program je zpoplatněna a je možné si ji objednat předem. 

Kontakty jsou k dispozici ZDE.

Maximální počet lidí ve skupině je 40. Výjimkou je Jurkovičova vila, kde je max .počet osob 15/prohlídku.

Jurkovičova vila a Rodný dům Josefa Hoffmanna je oprávněn účtovat komentované prohlídky mimo otevírací dobu příplatek: vstupné/osobu + 130Kč, u skupiny: vstupné/osobu v režimu SK + jednorázově paušál 500Kč za prohlídku Jurkovičova vila, kde se konají komentované prohlídky v češtině každou celou hodinu vyjma poledne, je oprávněna zpoplatňovat cizojazyčný výklad v obvyklém rozsahu, příplatkem ve výši 30Kč/osobu. 

U odborných výkladů zaměřených na interiérový design, stavebnictví aj. objednaných předem přesahujících 60minut, je příplatek : český jazyk= vstupné/osobu + 300,-Kč v cizím jazyce= vstupné/osobu + 500,-Kč.

 

 

Mapa stránek