Vstupné

Dobrovolné vstupné do stálých expozic: Pražákův palácMístodržitelský palác

Rodinné vstupné 150 / 190 Kč.

Přesné ceny vstupenek na jednotlivé výstavy najdete v informacích přímo u výstav - aktuální výstavy.

Jurkovičova vila Vstup včetně výkladu stojí 100 Kč / poloviční 50 Kč / rodinné 190 Kč / skupinové 75 Kč / osoba. Více informací ke vstupnému naleznete zde.

Rodný dům Josefa Hoffmanna Vstup včetně výkladu stojí 40 Kč / poloviční 20 Kč  / rodinné  70 Kč. Skupinové vstupné je ve výši 20 Kč.

Zvýhodněné vstupné:
Poloviční vstupné platí pro studenty a seniory
Rodinné vstupné (R) platí pro dva dospělé a děti
Skupinové vstupné (S) je možné zakoupit od 10 osob u vybraných výstav. Vstupenka na osobu stojí podle budovy 15 - 30 Kč a lze ji využít na vybrané výstavy. Pro předem ohlášené skupiny máme navíc otevřeno ve všech budovách v centru Brna také v zavírací den v úterý, objednat se můžete na e-mailu edukace@moravska-galerie.cz nebo přes telefon +420 532 169 177. Skupiny si zde také mohou objednat český i cizojazyčný výklad v aktuálních výstavách i stálých expozicích.
Školní skupiny
Cena edukačního programu: 30 Kč / dítě, žák, student / 60 minut
Cena programu v Jurkovičově vile: 50 Kč / dítě, žák, student / 60 minut
Cena programu v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy: 15 Kč / dítě, žák, student / 60 minut
Pedagogicky doprovod zdarma.
Školním skupinám žáků, studentů a učňů všech typů škol nabízíme komentované prohlídky ve stálých expozicích a na aktuálních výstavách. Lze je objednat (nejméně 14 dnů předem) na elektronické adrese edukace@moravska-galerie.cz nebo telefonních číslech 532 169 177. Více informací v sekci Vzdělávání - Školy.

Vstupné

Cena edukačního programu: 30 Kč / dítě, žák, student / 60 minut

Cena programu v Jurkovičově vile: 50 Kč / dítě, žák, student / 60 minut

Cena programu v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy:

15 Kč / dítě, žák, student / 60 minut

Pedagogicky doprovod zdarma.

Programy jsou přizpůsobeny věku a potřebám žáků.

Délku programu upravíme podle vašich požadavků (90-120 minut).


Vstupné zdarma:

Volný vstup mají novináři, studenti výtvarných a uměnovědných oborů a členové profesních organizací jako je AMG nebo ICOM.
Volný vstup je také do vybraných prostorů v jednotlivých budovách, a to pro všechny (Atrium, Kabinet, Podesta, stálé expozice Pražákova paláce, Uměleckoprůmyslového muzea, Místodržitelského paláce)
Volný vstup mají držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma spolu se svým doprovodem.

Další informace o volných vstupech najdete vždy na našich webových stránkách v aktualitách a také v tištěných čtvrtletních programech, které jsou k dispozici ve všech našich prodejnách.

Mapa stránek