Vstupné

Dobrovolné vstupné do stálých expozic: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác

Rodinné vstupné 150 / 190 Kč.

Přesné ceny vstupenek na jednotlivé výstavy najdete v informacích přímo u výstav - aktuální výstavy.

Jurkovičova vila Vstup včetně výkladu stojí 100 Kč / poloviční 50 Kč / rodinné 190 Kč / skupinové 75 Kč / osoba. Více informací ke vstupnému naleznete zde.

Rodný dům Josefa Hoffmanna Vstup včetně výkladu stojí 40 Kč / poloviční 20 Kč  / rodinné   70 Kč. Skupinové vstupné je ve výši 20 Kč.

Zvýhodněné vstupné:
Poloviční vstupné platí pro studenty a seniory
Rodinné vstupné (R) platí pro dva dospělé a děti
Skupinové vstupné (S) je možné zakoupit od 10 osob u vybraných výstav


Vstupné zdarma:

Volný vstup mají novináři, studenti výtvarných a uměnovědných oborů a členové profesních organizací jako je AMG nebo ICOM.
Volný vstup je také do vybraných prostorů v jednotlivých budovách, a to pro všechny (Atrium, Kabinet, Podesta, stálé expozice Pražákova paláce, Uměleckoprůmyslového muzea, Místodržitelského paláce)
Volný vstup mají držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma spolu se svým doprovodem.

Další informace o volných vstupech najdete vždy na našich webových stránkách v aktualitách a také v tištěných čtvrtletních programech, které jsou k dispozici ve všech našich prodejnách.

Mapa stránek