Školy

Skupinám žáků, studentů a učňů všech typů škol nabízíme komentované prohlídky ve stálých expozicích a na aktuálních výstavách. Lze je objednat (nejméně 14 dnů předem) na elektronické adrese edukace@moravska-galerie.cz nebo telefonních číslech 532 169 146, 532 169 111.

Cena: aktuální skupinové vstupné + 30 Kč/os. za výklad, pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Další služby pro pedagogy

Kromě rozesílání pravidelné nabídky konkrétních programů školám, které obsahují stručnou charakteristiku pořadu, věkovou kategorii adresáta, technické podmínky a přihlášku s návratkou, uvádíme v oddílu Vzdělávání pod odkazem Doplňková výuka pro školy rozšířené informace k plánovaným tématům. Každý větší výstavní projekt provází informativní text a základní obrazový materiál na stránkách Moravské galerie v Brně.

Počítáno je i se setkáními pedagogů v Moravské galerii v Brně na některé z výstav, kdy kurátoři provedou výstavou a pracovníci lektorského oddělení představí vybrané programy pro školy. Účastníci obdrží doplňkové textové popř. obrazové materiály.

Služby studentům a pedagogům nabízí i knihovna Moravské galerie v Brně a to nejen při studiu a vyučování, ale i při získávání informací v rámci jiných uměleckých, kulturních a estetických aktivit.

Skolni_skupina2011.jpg

Mapa stránek