Rodný dům Josefa Hoffmanna

RDJH 2016

Iconic Houses logo

náměstí Svobody 263, 588 32  Brtnice
+420 567 216 128
brtnice@moravska-galerie.cz

GPS souřadnice: 49°18'15.2"N 15°40'44.1"E

POZOR: Neděle 23. a neděle 30. 12. bude zavřeno.

Otevírací doba:

listopad-březen sobota a neděle 10 - 17 h
duben-červen úterý - neděle 10 - 17 h 
červenec a srpen denně 10 - 17 h
září-říjen   úterý - neděle 10 - 17 h

Poslední prohlídka v 16 hodin. Mimo tyto hodiny po předchozí telefonické domluvě na telefonu +420724543722 nebo e-mailu brtnice@moravska-galerie.cz.

Výstavní prostory a vstupné
plné 40 Kč / poloviční 20 Kč / skupina 15 Kč / rodina 90 Kč

Vstupenka opravňuje k prohlídce celé budovy včetně výkladu.
Přízemí:

- knihovna
- muzejní prodejna
První patro:
- Muzeum Josefa Hoffmanna - stálá expozice Josef Hoffmann: Inspirace
- aktuální výstava: Josef Hoffmann - Otto Wagner: O užitku a působení architektury
- muzejní knihovna - pouze prezenční výpůjčky

O objektu
Rodný dům Josefa Hoffmanna je v majetku města, od 1. ledna 2006 jej spravuje Moravská galerie v Brně. Muzeum Josefa Hoffmanna je společným pracovištěm Moravské galerie v Brně a MAK, Vídeň.

Historie objektu
Rodný dům slavného vídeňského architekta a designéra Josefa Hoffmanna (1870-1956) v Brtnici u Jihlavy.

Hoffmannův dům, čp.263, uzavírá východní část brtnického náměstí. Stavba vznikla patrně spojením dvou menších domů. Základy severního domu pocházejí z doby kolem roku 1500, pozdně gotické jádro je dodnes patrné v silných zdech a valené klenbě sklípku. Po požáru roku 1760 byly domy následující barokní přestavbou sjednoceny.

Dům vlastnilo několik generací předků architekta Josefa Hoffmanna (1870-1956). Otec Josef byl jedním z nejváženějších měšťanů, stál celých 36 let v čele Brtnice jako její starosta. Rodina bydlela v patře, spodní klenuté místnosti a průjezd byly provozní a hospodářské.

Po smrti rodičů se děti nadále sjížděly do domu na letní pobyty a někdy mezi lety 1907-1911 Josef Hoffmann, tehdy již slavný vídeňský architekt, dům upravil. Zaměřil se na úpravy interiéru, navrhl nové kusy nábytku a pestrou výmalbu stěn jednotlivých pokojů. Z malé místnosti v přízemí vedle průjezdu si zařídil pracovnu, jejíž stěny pokrývalo dřevěné táflování, velmi pietně doplnil schodiště. Na dvoře nechal upravit část stavení na altán, který vybavil novým zahradním nábytkem. Vnější vzhled domu pozměnil jen málo, později po požáru v roce 1934 dal původní mansardové střeše dnešní tvar.

Dům byl Hoffmannově rodině zkonfiskován v roce 1945, Josef Hoffmann se do Brtnice už nikdy nevrátil. Budova, kterou do svého vlastnictví převzala místní organizace KSČ, postupně chátrala, vnitřní vybavení mizelo. Pestrá výmalba stěn byla překryta bílým nátěrem, díky němu se však paradoxně zachovala až do dnešních dní.

Po roce 1989 byl dům převeden do vlastnictví obce a poměrně záhy se začalo hovořit o nutnosti jeho rekonstrukce. Její řešení bylo svěřeno brněnské kanceláři Architekti Hrůša & Pelčák. Projekt vytvořený v letech 1995-1997 se podařilo realizovat v roce 2003. Obnova vycházela z dochovaných dobových fotografií, které nechal vytvořit Josef Hoffmann po dokončení své práce a publikoval je v soudobém tisku. V přízemí byla pečlivě obnovena architektova pracovna, v níž je k vidění originální nábytek. V prvním patře byly odkryty a restaurovány ornamentální výmalby. Rekonstrukce se týkala také budovy stodoly v zadní části pozemku, v budoucnosti se počítá s obnovou zahradního altánu.

Roku 1993 vznikla Společnost Josefa Hoffmanna díky místnímu nadšenci  MVDr. Rudolfu Hlávkovi a knihovnici Elišce Nosálové.  V roce 2006 Rakouský kulturní institut předal Elišce Nosálové rakouský Čestný kříž za vědu udělovaný rakouským prezidentem. Nosálová byla odměněna za zásluhy o revitalizaci Rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy. Dlouholetá knihovnice z Brtnice také napsala při příležitosti vzniku muzejní expozice v rodišti spoluzakladatele uměleckého kroužku Vídeňská dílna (Wiener Werkstätte) knihu Josef Hoffmann a jeho rodný dům v Brtnici.

_____

Partneři

logo_MAK.jpg

EU-ETC_LOGO_2012.jpg

Mapa stránek