Místodržitelský palác

MP 2017

Moravské náměstí 1a, 662 26 Brno
+420 532 169 130

GPS souřadnice: 49°11'53.9"N 16°36'28.5"E

otevírací doba:
středa - neděle 10.00 - 18.00
čtvrtek 10.00 - 19.00
pondělí, úterý zavřeno

Objednávky komentovaných prohlídek, skupinových návštěv a workshopů:
Rezervace nutná, kontakt: edukace@moravska-galerie.cz nebo +420 532 169 146. Skupiny si mohou objednat český i cizojazyčný výklad.

VÝSTAVNÍ PROSTORY A VSTUPNÉ
Přízemí budovy
- výstava se připravuje 
První patro
- stálá expozice Umění od gotiky po 19. století (vstupné dobrovolné)


Prohlédněte si prostory budovy ve fotogalerii:

O objektu
Jedna z architektonicky nejpozoruhodnějších barokních budov města Brna - tzv. Místodržitelský palác, je s Moravskou galerií v Brně spojen teprve od roku 1990, kdy ji Magistrát města Brna (krátce po zrušení Muzea dělnického hnutí) předal této instituci.
V současnosti je v prvním patře umístěna stálá expozice umění od gotiky do 19. století, jejíž součástí je Kabinet kresby a grafiky, a prostor pro aktuální výstavy. Přízemí budovy je vyhrazeno pro pořádání rozsáhlých krátkodobých výstav. V Místodržitelském paláci je dále Barokní sál s kapacitou 150 míst, ve kterém jsou pořádány nejrůznější akce i aktuální výstavy. Dále se zde nachází knihkupectví ArtMap a galerijní kavárna MORGAL.

Historie objektu
Historie objektu jako jedné z dominant Moravského (dříve Joštova) náměstí je úzce spjata s kostelem sv. Tomáše a sahá až do poloviny 14. století, kdy byl jako augustiniánský klášter založen v těsné blízkosti městských hradeb moravským markrabětem Janem Jindřichem. Současnou podobu však získal tento stavební komplex jednak v 60. letech 17. století (architekt Jan Křtitel Erna) a zejména pak za barokní přestavby prováděné od 30. let do roku 1752 pod vedením brněnského stavitele Mořice Grimma, po jejímž ukončení byl klášter povýšen na opatství. Poté, co v důsledku josefínských reforem na počátku 80. let byli augustiniáni nuceni přestěhovat se do budov starobrněnského kláštera, byly do uprázdněných reprezentativních prostor přejmenovaného "dikasteriálního paláce" nadlouho umístěny nové státní, zemské a stavovské úřady. Následující stavební úpravy, které poznamenaly zvláště především interiéry, projektoval vídeňský dvorní architekt Franz Anton Hillebrandt. Zemským úřadům a jako sídlo zemského presidenta sloužil palác i po roce 1918, za protektorátu ovšem vystřídaly úřady mladého československého státu úřady německé. Dalším závažným mezníkem novodobých dějin bylo rozhodnutí o přidělení paláce Muzeu dělnického hnutí Brněnska, jež budovou disponovalo od r. 1955 až do politických změn po listopadu 1989.

Mapa stránek