Vzdělávací programy

Bližší informace a rezervace na: jurkovic@moravska-galerie.cz a da@moravska-galerie.cz

 

PROGRAMY VYUŽÍVAJÍCÍ PRACOVNÍ LISTY

 

pro 1.-2. ročník ZŠ - Co nám roste na zahrádce 

Co všechno nám může růst na zahrádce? Projdeme se po zahradě Jurkovičovy vily, kde budeme poznávat různé druhy rostlin. Uvnitř domu uvidíme, že květiny jsou krásné, i když jsou malované nebo vyřezávané. Na závěr si na trávníku vytvoříme vlastní květinovou zahradu. Vhodné v měsících od dubna do října.

Klíčová témata: bydlení a příroda, zahrada

RVP: člověk a jeho svět (VV, EnV)

 

pro 3.-5. ročník ZŠ - Pohádková vila  

V krásném prostředí těsně pod lesem vyrostla krásná vila. Při první návštěvě Jurkovičovy vily si povíme, čím je tak zajímavá a proč se z ní stalo muzeum. Kdo byl Dušan Jurkovič, který si dům postavil a bydlel v něm? Projdeme se po zahradě a prohlédneme si dům zevnitř i zvenku. Budeme si všímat hlavně použitých barev a vnitřního vybavení. Klíčová témata: dům jako muzeum, architektura, bydlení a rodinný život

Klíčová témata: dům jako muzeum, architektura, bydlení a rodinný život

RVP: člověk a jeho svět (VV, EnV)

 

pro 6.-9. ročník ZŠ - Na návštěvě

Račte vstoupit do secesní vily. Jak to vypadá, když si architekt sám pro sebe postaví dům? Povíme si, nad čím Dušan Jurkovič přemýšlel, když navrhoval vlastní rodinnou vilu a kde čerpal inspiraci. Dozvíme se také, jak se stavělo před sto lety. Všechny informace si lépe zapamatujeme s využitím pracovních listů.

Klíčová témata: bydlení v minulém století, secesní architektura 

RVP: člověk a společnost (Děj, VV, EnV)

 

pro střední školy (15-19 let) - Mezi tradicí a modernou

Jak se vyvíjela společnost, umění a kultura na počátku 20. století? Jak vypadala dobová architektura a proč ji dnes označujeme za moderní? Na odpovědi se pokusíme přijít v průběhu prohlídky Jurkovičovy vily. Studenti obdrží pracovní listy, které mohou využít v průběhu programu, ale také nezávisle na něm.

Klíčová témata: moderní architektura, životní styl počátku 20. století

RVP: člověk a společnost (Děj, OSZ, VV, EnV)

 

PROGRAMY S VÝTVARNOU AKTIVITOU

 

pro 3.-5. ročník ZŠ - Co je ornament  

Co má společného matematika a ornament? Jaké jsou základní rysy ornamentu a k čemu slouží? Ornament měl výsadní postavení v lidovém i v secesním umění. V obou případech byla nejdůležitější předlohou sama příroda. Umělci secese přejímali ozdobné folklorní motivy, které často zjednodušovali do základních geometrických tvarů. V Jurkovičově vile si ukážeme příklady původního lidového i stylizovaného ornamentu. S pomocí čtverečkovaného papíru si pak sami vyrobíme předlohu pro lidovou výšivku.

Klíčová témata: umělecké řemeslo, ornament a architektura 

RVP: člověk a jeho svět, umění a kultura (VV, EnV)

 

pro 6.-7. ročník ZŠ - Rýsování podle architekta

Nakreslit a postavit dům podle svých představ a požadavků - jak je to náročné?Nejprve je nápad, potom přesné matematické zaměřování a počítání. A to je jenom základ, dům je potřeba také zařídit uvnitř. Co všechno Dušan Jurkovič ve své vile vytvořil? Při navrhování výzdoby domu přejímal folklorní tvarosloví, které zjednodušoval do geometrických forem. Všechny návrhy musely být velmi čisté a přesné, aby pak s nimi mohli řemeslníci bez problémů pracovat. Vyzkoušíme si roli architekta a narýsujeme výkres interiéru v perspektivě nebo návrh zdobeného střešního štítu. 

Klíčová témata: Jurkovičova vila, umělecké řemeslo a design

RVP: umění a kultura (VV, EnV)

 

pro 8.-9. ročník ZŠ - Svět tónů a barev

Dušan Jurkovič začal působit jako architekt v období největšího rozmachu secesního stylu. Co nového vnesla secese do umění a způsobu života? Co je pro ni typické a jakou roli zde hraje příroda? O barevném ztvárnění hlavní schodišťové haly Jurkovičova domu bylo napsáno, že "zpívá o lásce k silnému životu". Jak může hudba souviset s barvou a jakým způsobem je lze spojovat? 

Klíčová témata: výtvarné umění a hudba, ornament

RVP: umění a kultura (VV, HV)

 

pro střední školy (15-19 let) - "Cottage" jako vzor

Jaká jsou specifika této stavby, která ve své době byla úzce spjata s okolní krajinou? Co považujeme při stavbě domu v krajině za nezbytné? Seznámení s tvorbou a osobností Dušana Jurkoviče v širším kulturním a společenském kontextu. Architekt Dušan Jurkovič byl velmi oceňován pro schopnost citlivého propojení architektury s okolním terénem. Na příkladu jeho vlastní vily si ukážeme, do jakého prostředí ji zasadil a jaké zvolil stavební materiály.
Vyjmenujeme si také další z jeho realizací. V rámci doplňkové aktivity budeme spojovat různé domy s vybranými příklady krajin.

Klíčová témata: architektura, stavba a krajina

RVP: člověk a společnost (VV, Děj, OSZ, EnV)

 

pro střední školy (15-19 let) - Inspirace Dušana Jurkoviče

Lidová kultura představuje jednu z hlavních inspirací v tvorbě Dušana Jurkoviče. Ze kterých oblastí přesně čerpal a jak tyto vlivy zpracoval? Ve vile si popíšeme, jak vypadalo tradiční lidové obydlí, srovnáme jej s bydlením ve městě. Přiblížíme si život venkovského člověka. Řekneme si, jakou roli v něm hrál rodinný život a víra. Na závěr si podle návodu akreslíme zjednodušené schéma zakarpatské dřevěné roubenky.

Klíčová témata: architektura, folklorismy a lidové umění

RVP: člověk a společnost (VV, Děj, OSZ, OSV)

 

 

Bližší informace a rezervace na: jurkovic@moravska-galerie.cz a da@moravska-galerie.cz

028280111.jpg    030280111.jpg

Mapa stránek