Podmínky newsletteru

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že okamžikem sdělení jakýchkoliv osobních údajů prostřednictvím internetové adresy /, uděluje v souladu s úpravou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas ke shromažďování a zpracovávání těchto osobních údajů, a to k účelu nabízení produktů a služeb, jakož i posílaní pravidelných novinek a informací o programové nabídce a produktech, Moravské galerie v Brně. Shora uvedený souhlas uděluje uživatel na dobu neurčitou, nicméně v případě, že si už nepřeje zasílaní newsletteru, má  právo požádat, aby dané osobní údaje vyloučila ze zpracovávání.

Mapa stránek